All public logs

o tawa poki nasin o tawa alasa

Combined display of all available logs of Wikipesija. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).

Logs
  • 2021-05-22T08:44:28 JanLentan toki ante created page nimi:anu (mi pali e lipu sin li pana e toki ni: "{{sitelen nimi}} {{nimi ni li pu}} == kon == nimi "anu" li linja e nimi ijo mute, e nimi ante mute. ona li toki e ni: ijo mute ken li lon. ken la, ijo wan...")