toki! mi jan Epen. mi tan ma Anku. mi ken toki e toki Anku e toki Inli e toki pona. mi pali e lipu o kama jan pi toki pona! kepeken toki Anku.