kulupu esun ma Elasija

kulupu Elopa-Asija Wan (anu: kulupu Elopasija Wan, nimi lili: kulupu EAW) li wan ma pi luka ma. ona li lon ma Elopa lon ma Asija.

sitelen pi kulupu Elopa-Asija Wan.

ma lon kulupu Elopa-Asija Wano ante

tokio ante

toki li mute. toki ma li wan lon ma wan. toki suli lawa li toki Losi.

kipisi:ilo Wikitata