linja pi nasin pi pana wawa

linja pi nasin pi pana wawa li linja sike lipu li jo e poka jasima tu sama li jo e sijelo U li kipisi pi sijelo pi poka 3 pi anpa sike.

lipu Cartes la y=x² li pali e linja ni