nasin telo anu telo linja li telo tawa li linja. ona li lon selo ma, anu lon selo ma insa. ona li tawa anpa tan kama tawa suli. tan ni la, telo linja li kama tan sewi li tawa pini anpa.

tawao ante

tenpo mute la, telo linja li tawa pini telo suli. ona li tawa tan telo lili anu telo kiwen lon nena sewi.

kepeken jano ante

jan li tawa lon nasin telo kepeken tomo tawa telo. tan telo linja la, jan li kama jo e wawa linja kepeken tomo pi wawa telo, e moku tan kala. kasi pan en soweli la poki linja telo li pona tawa ona. tan ale ni la, jan pali e ma tomo mute lon poki telo linja.

nasin telo sulio ante

nanpa nimi
1 nasin telo Amasona
2 nasin telo Nile
3 nasin telo Misipipi-Misuwi
4 nasin telo Jansi
5 nasin telo Kuanke
6 nasin telo Op-Itis
7 nasin telo Enise
8 nasin telo Lena
9 nasin telo Amul-Alkun
10 nasin telo La-Plata-Palana