nimi "nena" li jo e kon mute:

kin sina ken lukin e lipu "nimi:nena".

lipu ni li toki lon kon mute pi nimi "nena".

sina kama tawa lipu ni tan lipu ante la, o ante e linja lon lipu ante. pona.