ike - sitelen pona in Sonja Lang's handwriting.svg
pu - sitelen pona in Sonja Lang's handwriting.svg nimi ni li lon lipu pu.

kon

  • ike li pona ala. "ike" li weka e pona tan ijo. ken la, "ike" li pakala e ijo.
  1. nimi ijo: wile ike. pali ike. nasin ike.
  2. nimi ante: ijo ni li ike. insa la, ijo ni li jo e ijo mute. jan li wile ala e ijo ni.
  3. nimi pali: tenpo pini la, ijo li pona. jan li ike e ijo. ijo li pona ala.

tan

toki Sumi: ilkeä, "ike, ijo pi wile ike"[1]

kalama

tan jan Lakuse:

nimi nasin sin