jelo - sitelen pona in Sonja Lang's handwriting.svg
pu - sitelen pona in Sonja Lang's handwriting.svg nimi ni li lon lipu pu.
nimi "jelo" li nimi kule. ona li toki e kule ni: ona li kama tan wawa suno pi ante tenpo ni: ona li suli ala, li lili ala. lon la, suno li jelo.

kon

  1. nimi ijo: kule jelo.
  2. nimi ante: ijo li jelo.
  3. nimi pali: o pali e ni: ijo li jelo.

tan

toki Inli: yellow, "jelo" [1]

kalama

tan jan Lakuse:

nimi nasin sin