Edit-clear.svg lipu ni li wile e pali. sina ken pona e ona.

toki Po (བོད་སྐད་, Phökä) li toki pi ma Po. ona li lon kulupu toki Sonko Po.

toki Po

བོད་སྐད་

ma ma Po
kulupu toki Sonko Po
nasin sitelen sitelen Po
nanpa toki
ISO 639-1 bo
ISO 639-3 ala (mis)

kalamao ante

toki Po li jo e kalama mute. ni li ona: 

kalama suli (a, i, u, e, o) li ken e kalama sewi (á, í, ú, é, ó) e kalama anpa (à, ì, ù, è, ò)

siteleno ante

toki Po li kepeken nasin sitelen Po. toki Tonka li kepeken e ona kin.

siteleno ante

nasin sitelen Po li kama tan nasin sitelen Palata li jo e sitelen suli mute luka luka (30). ni li ona:

kalama suli "a" li sitelen ala. kalama "i, e, o" li sitelen lon sewi sitelen suli. kalama "u" li sitelen lon anpa sitelen suli :

sitelen Po li lon sike suno mute mute mute. sitelen en kalama li sama ala.

nimio ante

sitelen insao ante

nimi pi toki Po li jo e sitelen insa. ni li sitelen ale. sitelen ni li jo e kalama suli (a, i, u, e, o).

sitelen kama en sitelen sewio ante

kama pi sitelen insa li ken jo e sitelen ante. sitelen ni li ག་ད་བ་མ་འ་. jan li toki e བ་ e མ་.sewi pi sitelen insa li ken jo e sitelen ante. sitelen ni li ར་ལ་ས་. sitelen ར་ li lukin ante lon sewi.sitelen kama en sitelen sewi li pali e ni tawa kalama pi sitelen insa :  ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ li ante tan /khà, tʃhà, thà, phà, tshà/ tawa /gà, dʒà, dà, bà, dzà/ en ང་ཉ་ན་མ་ li ante tan /ŋà, ɲà, nà, mà/ tawa /ŋá, ɲá, ná, má/. ལྷ li kalama /ɬá/

sitelen anpao ante

anpa pi sitelen insa li ken jo e sitelen ante. sitelen ni li ྱ, ྲ, ླ, ྭ (anpa pi ཡ་ར་ལ་ཝ་).ྱ li pali e ni: ཕ་པ་བ་མ་ li ante tan /pá, phá, phà, mà/ tawa /tʃá, tʃhá, tʃhà, ɲà/ྲ li pali e ni: ཀ་ཏ་པ་ li ante tan /ká, tá, pá/ tawa /ʈá/ ཁ་ཐ་ཕ་ li ante tan /khá, thá, phá/ tawa /ʈhá/ ག་ད་བ་ li ante tan /khà, thà, phà/ tawa /ʈhà/.ླ li pali e ni: ona li tawa kalama /lá/ྭ li pali e ala.​

sitelen pinio ante

pini pi sitelen insa li ken jo e sitelen ante. sitelen ni li ག་ ང་ ད་ ན་ བ་ མ་ འ་ ར་ ལ་ ས་. jan li toki e ག་ང་ན་བ་མ་ར་ལ་ anu e ད་ས་འ་ ala. sitelen ད་ན་ས་ལ་ li ante e kalama suli lon kama. "a" li tawa "ä". "u" li tawa "ü". "o" li tawa "ö". kipisi e nimio ante

lon pini li nimi li sitelen ་ nimi pi sitelen ni li ཙེག་ Tség (Seke).

sitelen Po tawa toki ponao ante

sitelen:Tibetan for toki pona.png

sina ken ala toki e ijo lon toki pona la sina sona pona ala e ona

སི་ན་ ཀེན་ ཨ་ལ་ ཏོ་ཀི་ ཨེ་ ཨི་ཡོ་ ལོན་ ཏོ་ཀི་ པོ་ན་ ལ་ སི་ན་ སོ་ན་ པོ་ན་ ཨ་ལ་ ཨེ་ ཨོ་ན་