wawa (toki Inli: energy) li ken e pali. wawa li ken pana e seli e tawa e suno. nasin wawa ante mute li lon.

wawa pi ma ni li tan suno.
linja suno sewi li wawa mute. wawa ni li kama e suno e kalama e seli.
ike la lipu ni li lili. sina wile pona e ona la sina ken suli e ona.

ijo lon li wile e wawa. ante la ona li moli. wawa kasi li tan suno. wawa soweli li tan moku.