kulupu jan Tata

tan Wikipesija
(tan jan Tata)
o tawa poki nasin o tawa alasa

jan Tata (toki Losi - татары, toki Tata - татарлар) li jan lon ma Tata (Татарстан, Tatarstan). ona li toki kepeken toki Tata.