jaki - sitelen pona in Sonja Lang's handwriting.svg
pu - sitelen pona in Sonja Lang's handwriting.svg nimi ni li lon lipu pu.

kon

  1. nimi ijo: ijo ni: ona li ike mute pilin. ona li ken pakala e sijelo.
  2. nimi ante: ijo li ike mute pilin. ijo li ken pakala e sijelo.
  3. nimi pali: o pali e ni: ijo ni li jaki.
  4. nimi pali: o pana e jaki.

tan

toki Inli: yucky, "jaki" [1]

kalama

tan jan Lakuse:

nimi nasin sin