jan pi mama sama

tan Wikipesija
(tan jan sama)
o tawa poki nasin o tawa alasa
jan sama tu

jan pi mama sama (sibling) anu jan sama li kama tan mama sama. jan li mama e jan lili mute la, jan lili ni li jan sama. jan li mama e jan lili wan taso la, jan lili ni li jan lili wan taso (only child)